Bocznice...


Aktualizacja:Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z transportu kolejowego na rzecz drogowego. Pociąga to za sobą zamykanie, a często przedwczesną, zupełnie bezmyślną fizyczną likwidację wielu bocznic zakładowych. Podobnie jak w innych miastach, tak i w Toruniu liczba czynnych bocznic sukcesywnie maleje, a co jakiś czas spotyka się w różnych miejscach ekipy rozbiórkowe. Aktualny stan przedstawia tabela (współrzędne określają położenie danej bocznicy według planu Torunia wydanego przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im E. Romera). Czynne bocznice do bazy paliw w Olku i Elektrociepłowni Toruń, wykraczające poza granice administracyjne Torunia, są omówione osobno (patrz: Toruń Barbarka, Papowo Toruńskie).


# lokalizacja współrzędne użytkownik połączenie z siecią PKP PLK SA status uwagi
1 ul. Kociewska - Hutowo - Las Papowski - ul. Twarda B14-15, C12-15, D12-13 Betor łącznica Grębocin Podg. - Katarzynka (linia nr 736); obecnie brak połączenia rozebrana foto
2 ul. Kozia - Las Barbarka - ul. Przysiecka - Szosa Bydgoska - ul. Łukasiewicza C5-7, D4-5, E4-5, F3-7, G6 Elektrociepłownia Toruń Zachód, Merinotex, Polchem, Towimor z linią nr 246 rozebrana (2007) foto
3 ul. Twarda - ul. Ceglana C15-17 Elektrociepłownia Toruń z linią nr 27 rozebrana foto
4 ul. Równinna - ul. Chrzanowskiego C14-16, D13-16 Elana, HurtoStal Toruń Wschodni przejezdna, używana sporadycznie (większość systemu na terenie Elany rozebrano) foto
5 ul. Polna D9-10 Wojsko Polskie Toruń Północny nieprzejezdna foto
6 ul. Legionów D10 Toruńska Centrala Materiałów Budowlanych Toruń Północny nieprzejezdna foto
7 ul. Polna - ul. Dworcowa - ul. Pod Dębową Górą - ul. Grudziądzka D12-13, E10-13 Bumar, młyn, Orlen, Spomasz Toruń Wschodni, w pobliżu nastawni TrW2 rozebrana (lato '2003, odcinek do Bumaru wcześniej) foto
8 ul. Polna E9 Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Toruń Północny rozebrana (2004) foto
9 ul. Kaszubska E9, F9 Wojsko Polskie Toruń Północny (zachowany odcinek szlaku do Czarnowa) częściowo rozebrana foto
10 Przedmieście Jakubskie E12-13, F12-13 Apator, Kopernik, Pacific, Tormięs Toruń Wschodni rozebrana foto
11 ul. Chrobrego F12 Polmos Toruń Wschodni przejezdna, nieużywana od 2009 r. foto
12 Bulwar Filadelfijski G11 port Toruń Miasto rozebrana (lata 70. XX w.) info
13 ul. Podgórska H12 Wojsko Polskie Toruń Główny używana sporadycznie foto
14 ul. Lipnowska I13-14 Zakład Ceramiki Budowlanej z linią nr 18 rozebrana  
15 ul. Gliniecka I14 Centrohurt z linią nr 18 rozebrana foto
16 ul. Kolejowa G11, H11, I11 Wojsko Polskie Brzoza Toruńska czynna foto


1a) Od lewej: łącznica, tor linii nr 207 (z pociągiem osobowym do Grudziądza SU45-131) i tor linii nr 246 {2002-03-12}


1b) Od lewej: tor do Torunia Północnego (linia nr 246), tor do Malborka (linia nr 207), wjazd na łącznicę z linii nr 207 {2002-03-12}


1c) To samo miejsce półtora roku później (widoczny brak zainteresowania Betoru łącznicą; z pociągiem towarowym SM42-186) {2003-10-20}


1d) Odcinek wykorzystywany kilka lat temu przez Betor {2003-09-24}


1e) Krótki nieczynny odcinek posiadający jeszcze szyny {2003-09-24}


1f) Resztki podkładów w Lesie Papowskim {2003-09-24}


1g) Miejsce dawnego połączenia z linią do Nasielska {2003-09-17}


1h) Postępująca degradacja wjazdu na łącznicę z linii nr 207 {2005-04-12}1i-j) Od lewej: pozostałości po łącznicy, tor linii nr 207 i tor linii nr 246 {2011-08-16}


1k-l) Od lewej: tor linii nr 246, tor linii nr 207 i pozostałości po łącznicy {2020-09-13}


1m-n) Budowa posterunku odgałęźnego i prace remontowe na liniach nr 207 i 246 {2022-02-07}


2a) POsterunek odgałęźny na linii nr 246, stanowiący początek bocznicy do Elektrociepłowni Toruń Zachód, Merinotexu, Polchemu i Towimoru (w lewo) {2001-03-27}


2b) SM42-985 z pociągiem zdawczym z Polchemu {2001-03-27}


2c) SM42-457 ze składem próżnych węglarek z Elektrociepłowni Toruń Zachód {2003-10-25}


2d) SM42-186 & SM42-457 ze składem ładownych węglarek do Elektrociepłowni Toruń Zachód {2003-10-27}
2e-g) Pozostałości po systemie bocznic i lokomotywka 410D-06 na terenie TZPN Polchem {2005-05-24}   więcej2h-i) Ocalałe fragmenty bocznicy do Towimoru {2005-08-22 (h) / 2020-05-26 (i)}

2j-m) Pozostałości po systemie bocznic wzdłuż ul. Łukasiewicza {2020-07-08}

2n) Pozostałości po posterunku odgałęźnym z fot. 2a) {2022-08-31}


3a) Miejsce dawnego połączenia południowej bocznicy Elektrociepłowni Toruń z linią nr 27 {2003-09-17}


3b) Pozostałości po południowym systemie bocznic Elektrociepłowni Toruń {2003-09-17}


4a) SM42-2429 w oczekiwaniu na kolejne zadanie {2003-09-05}


4b) SM42-2467 opuszczająca teren Elany ze składem cystern {2003-09-04}


4c) Punkt zdawczo-odbiorczy i system bocznic łączący Toruń Wschodni z Elaną, Hurtostalem i torem na Przedmieście Jakubskie; na manewrach SM42-569 {2003-09-24}4d-e) Brama Elany przy ul. Równinnej {2004-06-16 (d) / 2013-08-13 (e)}


4f) ST44-008 w barwach CTL Rail w punkcie zdawczo-odbiorczym; w oddali za drzewami obiekty Elany {2005-02-02}


4g) Brama Elany przy ul. Płaskiej {2005-04-07}


4h) Nieogrodzony tor wzdłuż ul. Twardej {2005-05-09}4i-j) Przejezdny, wciąż używany fragment bocznicy na terenie byłego zakładu Elana {2020-06-24}
4k-m) Wagony Eanos i Eans na bocznicy byłego zakładu Elana {2022-04-19}


5a) Początek bocznicy wojskowej (w lewo) {2004-05-06}5b-c) Krótki fragment jako pozostałość po bocznicy wojskowej {2020-05-09}


6a) Bocznica TCMB; na lewym torze widoczne platformy przed rozładunkiem {2003-10-08}


6b) Wagon Hbikks na terenie TCMB {2004-02-12}


6c) SM42-119 z czterema platformami zamówionymi przez TCMB {2004-04-23}6d-e) Próżne platformy na bocznicy przed zmodernizowanym magazynem TCMB {2004-07-24 (d) / 2005-03-30 (e)}6f-g) Jakże odmienny obraz po 15 latach... {2020-01-03}


7a) Pominięty przez ekipę rozbiórkową krótki odcinek bocznicy do widocznego w oddali młyna {2003-09-23}


7b) Zarośnięta rampa z "pamiątkowymi" napisami {2003-09-23}


7c) Resztki torów bocznicy do młyna {2003-09-19}


7d) Bocznica do Orlenu i Spomaszu w trakcie likwidacji {2003-09-19}


7e) Odcinek przed bramą bazy Orlenu tuż przed rozbiórką {2003-09-19}


7f) Lokomotywka Ls60 (sprawna, w bardzo dobrym stanie) oczekująca na wyrok na terenie bazy Orlenu {2003-10-15}


7g) Wjazd na teren Spomaszu, dawnego użytkownika bocznicy kolejowej {2020-04-29}7h-i) Bramy wjazdowe na teren bazy Orlenu {2020-04-29 (a) / 2021-04-12 (b)}
7j-l) Pierwsze metry bocznicy (a jednocześnie ostatnie zachowane) w pobliżu nastawni TrW2 {2020-11-09}


8) Bocznica TPPB {2003-10-25}

9a-d) Ocalały odcinek toru dawnej linii do Czarnowa (widok w stronę Torunia Północnego) {2002-02-15 (a-c) / 2011-02-12 (d)}


9e) Kozioł oporowy kończący pokazany wyżej odcinek {2013-09-20}


9f) Rampa i pozostałości po bocznicy Wojska Polskiego {2018-03-13}


9g) Starotorze bocznicy Wojska Polskiego {2020-02-11}


9h) Brama wjazdowa do magazynów Wojska Polskiego {2020-02-11}


9i) Starotorze linii do Czarnowa z resztkami podkładów {2020-02-11}


9j) Starotorze linii do Czarnowa i słupek hektometrowy {2020-02-11}


9k) Zachowany fragment toru przecinającego ul. Grunwaldzką {2020-02-11}


10a) Pierwsze metry bocznicy na Przedmieście Jakubskie; w tle SU45-168 z pociągiem osobowym do Malborka {2003-09-24}


10b) Przepust przy ul. Skłodowskiej-Curie {2003-09-24}


10c) Ostatnie dni skrzyżowania z torami tramwajowymi przy ul. Skłodowskiej-Curie (likwidacja: 2003-10-16) {2003-09-24}10d-e) Ostatnie ocalałe pamiątki po bocznicy na Przedmieście Jakubskie {2020-06-24}


11a) SM42-458 ze składem cystern na bocznicy Polmosu {2003-03-10}


11b) Na pierwszym planie bocznica Polmosu, w tle SU45-178 ze składem trzech wagonów Bdhpumn do Malborka {2003-08-25}


11c) Od lewej: bocznica Polmosu, tor wyciągowy nr 34 i tory linii kolejowej nr 353 {2021-05-20}


11d) Dwa tory na terenie Polmosu {2023-08-03}


13a) Zarośnięta rampa przy ul. Podgórskiej {2003-09-16}


13b) Odgałęzienie bocznicy prowadzącej do rampy przy ul. Podgórskiej od linii nr 18 {2019-12-04}


13c) Bocznica i rampa przy ul. Podgórskiej {2019-12-04}
13d-e) Kasacja wagonów towarowych na bocznicy {2022-06-01}

13f-h) Wykorzystanie bocznicy przez skład techniczny wymieniający podtorze na odcinku linii nr 18 między Toruniem Towarowym a Cierpicami {2023-10-13}


15) Pozostałości po bocznicy do Centrohurtu {2021-08-17}


16) Peron 2 w Brzozie Toruńskiej, po lewej stronie bocznica wojskowa, po prawej linia nr 18 {2020-02-03}   więcej
Ciekawostki...

Powrót - Świat na Szynach...