Ostatnie miesiące pracy lokomotywki 410D-06...


Aktualizacja:TZPN (Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego) Polchem, działające prężnie od lat trzydziestych XX w. (przed II wojną światową jako belgijsko-polska spółka akcyjna, po wojnie jako zakład państwowy), nie przetrwały zmian ustrojowych. Zapadła decyzja o likwidacji i w 2005 r. ruszyły prace rozbiórkowe. Wiedząc, że zniknie również bogaty system bocznic, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki odwiedzili teren Polchemu w maju 2005 r. Stacjonowała tam jeszcze wyprodukowana w zielonogórskim Zastalu w 1971 r. lokomotywka 410D-06, która już tylko wspomagała prace manewrowe przy wagonach ze złomem. Poszukiwania internetowe wskazują, że później trafiła do firmy ZUT Wągrowiec, jednak jej stan w 2012 r. nie budził nadziei na inny los niż złomowanie.


Kliknij na zdjęcie i przejdź do albumu...
Bocznice...

Powrót - Świat na Szynach...