Ciekawostki...   1. Elektryfikacja i drugi tor na linii Toruń - Nasielsk?

   2. Kolej w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym

   3. Bocznica nadbrzeżna


1. Elektryfikacja i drugi tor na linii Toruń - Nasielsk?

"Skrzyżowanie zrealizowanego odcinka autostrady z linią PKP ma miejsce w km 4 + 419,50 poprzez przekroczenie górą jednotorowej linii Toruń - Nasielsk. W skrajni estakady została uwzględniona przyszłościowa elektryfikacja linii oraz dobudowa drugiego toru."

["Rzecz o moście autostradowym przez Wisłę koło Torunia", Wyd. AKCES, Toruń 1999, str. 29]


2. Kolej w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym

"Pozytywną rolę w rozwoju toruńskiego przemysłu, rzemiosła i handlu odegrało istnienie w Toruniu dużego węzła kolejowego i portu rzecznego. W okresie międzywojennym miasto miało 6 dworców kolejowych (Toruń Przedmieście, później zmiana nazwy na Toruń Główny, Toruń Miasto, Kluczyki, Toruń Mokre, Toruń Północny, Toruń Szkolna, później zmiana nazwy na Toruń Zachodni), przez które w ciągu doby przejeżdżało 138 pociągów osobowych, 16 pośpiesznych oraz 52 pociągi towarowe. W ciągu doby przeładowywano na toruńskich dworcach około 1900 ton towarów."

[M. Wojciechowski, "W czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939)", w: "Toruń dawny i dzisiejszy", red. M. Biskup, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1983, str. 442]


3. Bocznica nadbrzeżna

"Kiedy w XIX w. założono linię kolejową po prawej stronie Wisły, od stacji Toruń Miasto od razu poprowadzono bocznicę do portu. Jeszcze do lat 70. na nabrzeżu stały drewniane magazyny i mały żuraw elektryczny, który przeładowywał towary z barek i innych statków na wagony kolejowe. Dla usprawnienia komunikacji ruch pociągów odbywał się w nocy i mieszkańcy ul. Warszawskiej byli często budzeni, gdy wagony z niżej położonego portu wyprowadzano do dworca. Lokomotywa brała rozpęd na wysokości Bramy Mostowej, ale nie zawsze udawało się jej wdrapać na górę za pierwszym razem.
W latach 70. zrezygnowano z portowej funkcji nabrzeża i zlikwidowano linię kolejową. W tym samym czasie, przy okazji obchodów kopernikowskich, wybudowano Bulwar Filadelfijski w jego dzisiejszym kształcie (...)"

[ML, "Lokomotywa nad Wisłą", Gazeta Miejska 8 (1998), str. 8]
Powrót - Świat na szynach...