Papowo Toruńskie...


Aktualizacja:Wybierający się do Torunia niezmotoryzowani mieszkańcy wsi Papowo Toruńskie znajdują się w dość komfortowej sytuacji, mając do wyboru pociągi regionalne oraz autobusy różnych przewoźników, w tym toruńskiego MZK. Zdecydowanie najszybsza jest podróż koleją: pokonanie sześciokilometrowego odcinka dwutorowej, zelektryfikowanej linii nr 353 (Poznań Wschód - Skandawa) pomiędzy Papowem a Toruniem Wschodnim zabiera składom przewoźnika Polregio od 6 do 8 minut. Szkoda tylko, że pod względem częstotliwości kursów kolej wypada o wiele gorzej od konkurencji.
Przez wiele lat zadaniem stacji Papowo Toruńskie była nie tylko obsługa ruchu pasażerskiego. Docierały tu bowiem prowadzone elektrowozami ET22 (a nawet lokomotywami dwuczłonowymi) długie składy towarowe, których odbiorcą była pobliska elektrociepłownia. Obsługę trakcyjną należącej do niej niezelektryfikowanej, kilkukilometrowej bocznicy zapewniały stanowiące jej własność dwie lokomotywy TEM2 (nr 217 i 268), nie narzekając na brak pracy, szczególnie w sezonie grzewczym. W pierwszym dwudziestoleciu XXI w. kilkakrotnie miały miejsce przeobrażenia właścicielskie i technologiczne. Obecnie elektrociepłownia należy do spółki PGE Energia Ciepła SA a podstawowymi paliwami są gaz i olej opałowy. Lokomotywy TEM2 stały się natomiast własnością spółki TOREC zależnej od PGE.Budynek dworca {2003-09-04 (a) / 2014-02-15 (b)}


Nastawnia {2003-09-04}


ET22-1120 ze składem próżnych węglarek i cystern z elektrociepłowni {2003-10-09}


Część układu torowego; po lewej stronie peron, a w oddali ET22-1126, SM42-115 i próżne węglarki {2003-10-16}


TEM2-268 na manewrach na terenie elektrociepłowni {2003-10-16}


Tor bliższy: skład próżnych węglarek formowany bezpośrednio po rozładunku; tor dalszy: TEM2-217 ze składem z węglem do rozładunku {2004-02-09}
Powrót - Świat na szynach...