Toruń Barbarka...


Aktualizacja:Przystanek osobowy Toruń Barbarka jest położony w lesie pomiędzy Toruniem Północnym a Olkiem na dawnej linii nr 246 przez Unisław Pomorski do Chełmna. Niestety, tor na odcinku Olek - Unisław rozebrano w 1998 roku, nie ma więc nadziei na powrót regularnych połączeń pasażerskich do lub przez Barbarkę. Przewozy z Torunia do Unisławia Pomorskiego funkcjonowały do 1992 roku; w końcowych latach kursowały 3 pary pociągów na dobę a obsługę trakcyjną zapewniały wagony motorowe SN61 (solo). Obecnie przez Barbarkę jeżdżą od czasu do czasu pociągi zdawcze do Bazy Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim (nie mylić ze stacją!), prowadzone lokomotywami spalinowymi różnych przewoźników. Niecałe 2 km przed Barbarką od linii odchodziła bocznica do Elektrociepłowni Toruń Zachód oraz zakładów Polchem, Merinotex i Towimor, która została rozebrana w roku 2007.


Tutaj był kiedyś przystanek osobowy Toruń Barbarka. {2001-03-27}


Po lewej stronie był peron. {2001-03-27}


Cofając się w kierunku Torunia Północnego trafiamy na ukryty w lesie posterunek odgałęźny. Na zdjęciu na wprost tor prowadzi do Torunia Barbarki i dalej do Olka, w lewo odchodzi bocznica do Elektrociepłowni Toruń Zachód, Merinotexu, Polchemu i Towimoru. {2001-03-27}


SM42-985 wraca z Polchemu ze składem towarowym. {2001-03-27}Wyruszając z Torunia Barbarki w kierunku Unisławia docieramy do wiaduktu nad drogą do Olka. Na tym wiadukcie są jeszcze szyny. Zaraz za nim znajduje się posterunek odgałężny ze zwrotnicą nastawioną na stałe w lewo do bazy paliw. Za posterunkiem tor na wprost do Unisławia kończy się kozłem oporowym i... pozostają wspomnienia. {2002-03-29 (a) / 2004-09-16 (b)}


Zmierzające do bazy paliw cysterny na tle leśnej zieleni cieszą miłośników kolei, a i ekologów drażnić nie powinny. {2004-09-16}


SM42-867 przejeżdża na wprost przez pierwszy z ww. posterunków, stanowiąc "popych" pociągu zdawczego do bazy. {2005-05-05}


Po wielu latach torunianie mogli dojechać na Barbarkę po szynach. Szkoda, że jednorazowo... {2010-09-18}   więcej
Lata mijają, na szczęście transport kolejowy do bazy paliw nadal funkcjonuje. Brak stałych godzin przejazdów utrudnia fotografowanie, czasem jednak wystarczy łut szczęścia. Skład cystern prowadzi 6Dg-181 (ex SM42-2656) w barwach Lotos Kolej. {2019-02-21}Naprawa doraźna toru między Toruniem Północnym a Toruniem Barbarką to niewątpliwie dobry znak. Przewozy towarowe będą kontynuowane. {2020-01-03}
W tym miejscu kończy się linia nr 246 i zaczyna się bocznica do bazy paliw. Pamiątką po posterunku odgałęźnym jest budyneczek i... resztki kozła oporowego. {2021-07-02}
Bocznice...

Powrót - Świat na Szynach...