Stowarzyszenie Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki...8 grudnia 2005 r. - walne zebranie stowarzyszenia
Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Na drugą kadencję prezesem został ponownie Robert Kola, a w skład zarządu weszli Marek Kalasiński (wiceprezes), Marcin Przegiętka (sekretarz) i Krzysztof Sosnowski (skarbnik). Powołano też nową komisję rewizyjną.


18 czerwca 2005 r. - zwiedzanie cegielni w Grębocinie (zakładowa kolej wąskotorowa)   relacja


24 maja 2005 r. - zwiedzanie ruin zakładu Polchem i jego systemu bocznic


21 maja 2005 r. - przejazd drezyną WMB-10 1619 na trasie Toruń - Chełmża - Unisław i z powrotem


2 kwietnia 2005 r. - wycieczka do Grudziądza (zwiedzanie zajezdni tramwajowej, przejazd liniami nr 1 i 2, krótka wizyta w lokomotywowni)


10 lutego 2005 r. - walne zebranie stowarzyszenia


lato 2004 r. - malowanie parowozu TKh49-5564 na stacji Toruń Główny


5 czerwca 2004 r. - przejazd z Gniezna Wąskotorowego do Przybrodzina (Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa) i z powrotem zamówionym pociągiem specjalnym w składzie Px48-1754 + Fxh 000000 24638-9 + Bxhpi 00-3800-24450-5   relacja


22 maja 2004 r. - zwiedzanie Elektrociepłowni Toruń


26 lutego 2004 r. - walne zebranie stowarzyszenia


24 października 2003 r. - otwarcie zorganizowanej przez stowarzyszenie wystawy "1980-1981: Koleje wąskotorowe na Kujawach w fotografiach doc. dr hab. Jerzego Namysłowskiego" (klub "Niebo", piwnica Ratusza Staromiejskiego)


28 czerwca 2003 r. - wycieczka do Zamku Bierzgłowskiego   relacja


wiosna 2003 r. - malowanie parowozu TKh1-19 w lokomotywowni Toruń Kluczyki   foto


14 grudnia 2002 r. - zwiedzanie stacji wodociągowej Toruń-Bielany


19 września 2002 r. - walne zebranie stowarzyszenia
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem został Robert Kola, a w skład zarządu weszli Marek Kalasiński (wiceprezes), Stanisław Jasiński (sekretarz) i Krzysztof Sosnowski (skarbnik). Powołano również komisję rewizyjną. Spotkania stowarzyszenia będą się odbywać co drugi czwartek o godz. 18:30 w tymczasowej siedzibie w Toruniu przy ul. Rabiańskiej 21.


13 czerwca 2002 r. - uzyskanie osobowości prawnej (wpis sądowy do KRS)


wiosna 2002 r. - czyszczenie i wstępne malowanie parowozu TKh1-19 w lokomotywowni Toruń Kluczyki


24 stycznia 2002 r. - formalne zebranie założycielskie stowarzyszenia


jesień 2001 r. - podjęcie działań zmierzających do zarejestrowania grupy pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki
Dziękujemy koledze Janowi Gałązce za pomoc w przygotowaniu statutu.


1 maja 2001 r. - wycieczka do lokomotywowni Toruń Kluczyki   relacja


2 marca 2001 r. - zainicjowane przez Roberta Kolę spotkanie toruńskich (i nie tylko) MK, zawiązanie Grupy Inicjatywnej Toruńskiego Środowiska Miłośników Kolei
Forum...

Parowóz TKh1-19...

Powrót - Świat na szynach...