Kolej wąskotorowa cegielni w Grębocinie...


Aktualizacja:Cegielnia "Ceg-Tor" znajduje się w toruńskiej dzielnicy Grębocin przy ulicy Olsztyńskiej 117. Niegdyś posiadała bocznicę normalnotorową (wchodzącą na teren zakładu od strony Elektrociepłowni Toruń), ale została ona zlikwidowana. Obecnie działa tylko kolej wąskotorowa o szerokości toru 600 mm, chociaż też w ograniczonym zakresie, na dość krótkim odcinku. W czasach jej świetności linia przebiegała pod wiaduktem drogowym (Toruń - Olsztyn) do miejsca, w którym wydobywano glinę. Specjalnie dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki pracownicy cegielni uruchomili wyprodukowaną w ZNKT Poznań lokomotywkę Wls40-684/1957 (oprócz niej cegielnia posiada drugą lokomotywkę tego samego typu, rozbieraną na części). Uformowany skład 11 koleb z gliną wyjechał z hali, w której koleby są rozładowywane. Cegielniany pociąg pozował do zdjęć i wjechał na tor, na którym mechaniczna ładowarka napełnia koleby gliną. Cała "linia" ma obecnie niewiele ponad sto metrów i posiada tylko jeden rozjazd. Po kilkunastu minutach skład powrócił do hali, wewnątrz której znajdują się obrotnice i tory rozgałęziają się. Tam też udali się "wycieczkowicze", po czym odwiedzili suszarnię i piece do wypalania cegieł.

Dziękujemy Jarosławowi Podoleckiemu za zorganizowanie zwiedzania, Marcinowi Przegiętce za dokumentację fotograficzną oraz kanałowi Kolej 246 za udostępnienie filmu.


Film {2005-06-18}


{2005-06-18} {2005-06-18} {2005-06-18} {2005-06-18}
{2005-06-18} {2005-06-18} {2005-06-18} {2005-06-18}
{2005-06-18} {2005-06-18} {2005-06-18} {2005-06-18}
Grębocin...

Powrót - Świat na Szynach...