Toruń Elana...Kiedy toruńska Elana zatrudniała znaczną liczbę pracowników, z których część dojeżdżała do pracy koleją, sensownym pomysłem było zorganizowanie przystanku osobowego w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Jeszcze plany miasta z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wskazują na jego lokalizację w miejscu, gdzie jednotorowy szlak do Nasielska odchodzi od dwutorowego szlaku do Skandawy. Dziś przystanek nie funkcjonuje, niemniej i tak warto wybrać się w okolice Elany. Można tam obserwować z jednej strony manewry na terenie zakładu, prowadzone jego własnymi lokomotywami SM42-2429 i SM42-2467, a z drugiej pociągi pasażerskie i towarowe obsługiwane nie tylko przez PKP.


SM42-2429 oczekuje na kolejne zadanie. {2003-09-05}


SM42-2467 ze składem cystern opuszcza teren zakładu. {2003-09-04}


SU45-129 prowadzi skład 4 * Bhp z Sierpca. {2001-08-10}


ST44-651 prowadzi pociąg towarowy do Płocka Trzepowa. {2002-11-14}


Trwają roboty torowe na linii nr 353 (widoczne maszyny: PT-MO-86-5 1946, ZTE 300-16 i WM-15A 459). {2003-09-01}


ST44-R008 w barwach CTL Rail odpoczywa na torze prowadzącym do Elany. Dziękuję Rafałowi Spychale za "cynk". {2005-02-02}Kolejna niespodzianka: w punkcie zdawczo-odbiorczym Elany pojawiły się TEM2-265 i 3E-008 "pod banderą" PTKiGK Zabrze. {2005-03-02}


Brakowało "rumuna", więc nadrabiam zaległość, prezentując ST43-R012 w barwach CTL Rail. {2006-03-06}
Michał J. o przystanku Toruń Elana...

Powrót - Świat na szynach...