Toruń Elana...


Aktualizacja:Kiedy toruńska Elana zatrudniała znaczną liczbę pracowników, z których część dojeżdżała do pracy koleją, sensownym pomysłem było zorganizowanie przystanku osobowego w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Jeszcze plany miasta z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wskazują na jego lokalizację w miejscu, gdzie jednotorowa linia do Nasielska odchodzi od dwutorowej linii do Skandawy. Zatrzymania pociągów były ujęte w rozkładach jazdy przez kilka lat i dotyczyły zarówno linii nr 27, jak i 353. Co ciekawe, z relacji kilku osób związanych z koleją wynika, iż żaden skład nigdy na przystanku Toruń Elana nie stanął. Jaka jest prawda?
Tak na marginesie, na początku XXI w. warto było wybrać się w okolice Elany, aby poobserwować manewry na terenie zakładu, prowadzone jego własnymi lokomotywami SM42-2429 i SM42-2467, jak również pociągi pasażerskie i towarowe na liniach nr 27 i 353. Szczególnie ciekawie zrobiło się w latach 2005-2006, kiedy na bocznicy zawitały lokomotywy prywatnych przewoźników. W 2007 r. część zaplecza kolejowego udostępniono przewoźnikowi Arriva RP, który przez kilka lat wykorzystywał je jako bazę dla posiadanego taboru spalinowego. W kolejnych latach większość bocznic rozebrano. Obecnie czynny (prawdopodobnie) jest tylko jeden względnie krótki odcinek do składu węgla.
Tak wyglądają pozostałości po peronach przy odpowiednich liniach. {2020-05-15}


SM42-2429 ze składem cystern czeka na otwarcie bramy. {2001-09-26}


SM42-2467 drzemie w zimowej aurze. {2002-01-18}


Tu dla odmiany SM42-2467 wygrzewa się w promieniach letniego słońca. {2003-08-08}


SM42-2467 ze składem cystern opuszcza teren zakładu. {2003-09-04}


SM42-2429 oczekuje na kolejne zadanie. {2003-09-05}Wjazdu na teren zakładu z punktu zdawczo-odbiorczego strzeże brama przy ul. Równinnej. {2004-06-16 (a) / 2013-08-13 (b)}


ST44-R008 w barwach CTL Rail odpoczywa na torze prowadzącym do Elany. Dziękuję Rafałowi Spychale za "cynk". {2005-02-02}Kolejna niespodzianka: w punkcie zdawczo-odbiorczym Elany pojawiły się TEM2-265 i 3E-008 "pod banderą" PTKiGK Zabrze. {2005-03-02}


Przy ul. Płaskiej znajduje się druga brama kolejowa. W oddali SM42 prowadzi skład kilku wagonów towarowych. {2005-04-07}


System bocznic Elany nie jest ogrodzony w całości. Przedstawiony tor biegnie wzdłuż ul. Twardej; po lewej stronie jest ww. przystanek osobowy (niewidoczny), po prawej zabudowania zakładowe. {2005-05-09}


SM42-2429 z jednym wagonem zmierza do punktu zdawczo-odbiorczego. {2005-05-12}


Brakowało "rumuna", więc nadrabiam zaległość, prezentując ST43-R012 w barwach CTL Rail. {2006-03-06}


SM42-2429 wypuściła się poza obszar bocznicowy i odwiedziła Toruń Wschodni. {2009-03-26}


Zespoły spalinowe MR/MRD sprowadzone przez przewoźnika Arriva RP czekają na decyzję o naprawie i wprowadzeniu do ruchu. {2013-08-13}Ten fragment bocznicy wygląda na przejezdny i być może jest wciąż używany do transportu węgla. {2020-06-24}
Michał J. o przystanku Toruń Elana...

Bocznice...

Powrót - Świat na Szynach...