Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej...


Aktualizacja:Fotografie przedstawiają prace na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Kiełpinek, gdzie linia zostanie zbudowana po śladzie i z wykorzystaniem nasypów oraz wykopów kolei Gdańsk Wrzeszcz - Kiełpinek - Kokoszki - Stara Piła. To połączenie (Danzig Lagfuhr - Klein Kelpin - Kokoschken - Altemuehle) gotowe było dokładnie 100 lat temu: 1 maja 1914 roku rozpoczął się na nim planowy ruch pociągów. Z początku jednotorowa lokalna linia stanowiła element większego projektu najkrótszego połączenia Gdańska z Berlinem. Miała być rozbudowana do dwóch torów i przedłużona ze Starej Piły przez Przywidz, Liniewo, Starą Kiszewę, Bąk, Karsin do Czerska, gdzie miała się włączać do Ostbahnu.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę i utworzenie Wolnego Miasta Gdańska po I wojnie światowej zmieniło sytuację geopolityczną tak, że pruskie plany stały się nieaktualne. Wybudowany odcinek miał jedynie znaczenie lokalne, dodatkowo osłabione odprawą celną między Polską a WMG w Kiełpinku. W okresie XX-lecia międzywojennego PKP uruchamiały na niej 3-4 pary pociągów.
Drugi raz wielka historia wpłynęła na tę kolej 25 marca 1945 roku. Niemieckie oddziały saperskie wysadziły 5 wiaduktów tej linii znajdujących się na terenie Gdańska. Obciążone dodatkowo parowozami konstrukcje miały zabarykadować miasto przed nacierającą od strony Sopotu Armią Czerwoną. Od Wrzeszcza do Dolnego Migowa kolej uległa zagładzie.
Wielka powojenna odbudowa nie objęła linii. Były ważniejsze potrzeby a konieczność odtworzenia kosztownych budowli inżynierskich skutecznie niweczyła pojawiające się pomysły uruchomienia najkrótszego połączenia kolejowego Gdańska z Kartuzami i resztą Kaszub. Sprawę komplikował dodatkowo fakt, że materiał torowy z linii został zaraz po wojnie użyty do naprawy innych odcinków rozkradzionych przez Armię Czerwoną. Do kwestii odbudowy wracano jednak jeszcze parokrotnie w okresie PRL, zawsze bezskutecznie.
Obecna inwestycja o niemal miliardowym budżecie, w większości ze środków UE, będzie stanowić drugi korytarz kolejowych przewozów aglomeracyjnych Trójmiasta. W powiązaniu z powstającą w Gdańsku nową siecią tramwajową kolej zapewni komunikację gdańskich osiedli tarasu morenowego z centrum miasta. Taką samą rolę będzie pełnić w Gdyni początkowy odcinek międzywojennej magistrali węglowej, który stanie się dalszą częścią linii. Odbudowany i nowy fragment zostaną połączone z magistralą na wysokości gdańskiego portu lotniczego, zapewniając jego dogodne połaczenie z centrami obu miast. Tak powstały system Pomorskiej Kolei Metropolitalnej umożliwi też dogodne i szybkie połączenie Gdańska z okolicznymi kaszubskimi miastami, w szczególności z Kartuzami i Żukowem, a także z Kościerzyną.
Sto lat po tym, gdy rozpoczęto realizację planu najszybszego połączenia Gdańska z jego ówczesną pruską metropolią historia zatacza koło. Po sąsiedzku trwa wielka inwestycja kolejowa, która zapewni najszybsze połączenie Gdańska z jego polską stolicą, Warszawą. Z gruzów powstaje też opisywany odcinek przyszłej kolei metropolitalnej, który zapewni regionowi Kaszub połączenie z jego metropolią - Gdańskiem...


Kliknij na zdjęcie i przejdź do albumu...
Powrót - Świat na szynach...